Husbyringen - en resa i tid och rum

Husbyringen är en sex mil lång natur- och kulturled, som löper genom Husby socken i södra Dalarna. Leden sträcker sig i söder genom ett böljande öppet jordbrukslandskap och fortsätter sedan norrut, över täta skogar och blånande berg. Husbyringen gör anspråk på att vara Sveriges första ekomuseum, vilket innebär att landskapet är själva museet, där himlen är tak och marken dess golv. Här möter du som besökare nutid och dåtid, kultur och natur, ett stycke av vardagen, kombinerat med milsvida utsikter.

Du färdas i din egen takt på vägar och stigar som ibland har medeltida anor. Under resans gång ges utrymme för nyfikenhet, lustfyllda skönhetsupplevelser, sann upptäckarglädje och personligt engagemang. Allt detta tillsammans ger en ökad förståelse för kulturlandskapets framväxt, sett ur ett historiskt perspektiv.

I Husbyringen ingår ett 30-tal större och mindre besöksmål. Du kan välja att åka med guidade bussturer, egen bil, cykla eller vandra på någon av de vandringsleder som finns utmärkta. Du kan också göra en historisk teaterresa längs Husbyringen i Hangubbens profetia eller på egen hand besöka några av de hantverkare och konstnärer som är verksamma i trakten

På Husbyringens informationsplatser berättas om geologi, skogsbruk, djurliv, jordbruk och om hur framställningen av järn redan under vikingatiden fick avgörande betydelse för bygden. Husby var under tidig medeltid ett administrativt centrum, som styrdes från de båda kungsgårdarna Husby och Näs. Inom Husby socken, som tillhörde Österbergslagen, låg flera framgångsrika järnbruk. Idag återstår endast Långshyttans bruk. Numera präglas bygden av ett aktivt jord- och skogsbruk. Men järnets utveckling för bygden, kan sägas vara den underliggande livsnerv, som binder samman Husbyringens sevärdheter.

Stiftelsen Husbyringen bildades år 1970. Den är öppen under maj - september.

Övrig information: www.husbyringen.se
Hedemora Turistbyrå: www.hedemora.se