Ångbåten Elise

Sommaren 2002 kunde man för första gången på många år resa med ångbåt på sjösystemet mellan Hofors och Stjärnsund. En ångbåt som tidigare gått i trafik på Runn köptes in för chartrade turer, representation, firmafester, avkoppling mm. Båten fick namnet Elise II, efter den ångbåt som senast var i tjänst på sjösystemet norr om Stjärnsund.

Turtrafik endast i samband med bruksmarknaderna i Stjärnsund, lördagar kl. 11.00-13.00 under tiden 30/6-18/8. 1-timmes tur kl 12.00 och 13.00, om intresse finns även kl 14.00. Passagerarbåt, max 12 pers. Pris: vuxen 100 kr, barn upp till 15 år 60 kr. Övrig information finns på M/S Elise anslagstavla i Stjärnsund.

Båten trafikerar sjösystemet i norra delen av Pråmleden: Edskens Camping i Hofors-Sjärnsund, över sjöarna Edsken, Fullen, Grycken med slussning i Silfhytteå. Kaffe och mat förbeställes. Ring för prisinformation.

Trafiken drivs av Pråmleden Rederi AB. Bokning, tel 0290-220 43 (Per-Arne) Edskens Camping & Restaurang. Info även tel 0225-800 56, Göran Norström. [HEMSIDA]