Stjärnsunds Trädförening

Stjärnsunds Trädförening är en ideell förening vars huvudsakliga ändamål är att vårda trädalléerna i Stjärnsund och plantera nya träd. Föreningen bildades i maj 1998. Under de gångna åren har vi ansat och beskurit en stor del av alléträden längs vägarna på bruket. Vi har också planterat drygt 120 nya träd i luckor i alléerna, längs dammen och i engelska parken.

Du kan stödja föreningen genom:

- att bli medlem i föreningen. Medlemskap kostar 50 kr för vuxen, 10 kr för barn och 70 kr för familj och betalas in på föreningens bankgiro 825-8006

- eller genom att köpa vårt Trädogram som kan användas vid bemärkelsedagar, avtackningar, uppvaktningar, minnesadresser etc. Trädogrammet finns att köpa på Café Stierncrona eller genom att betala in minst 100 kr på föreningens postgiro (se ovan). Bilden på trädogrammet är ett linoleumträsnitt av konstnären Björn Forsman (1917-1990), Stjärnsund, där brukskontoret med klockstapel från Polhems tid och trädalléerna visar en bit av Stjärnsunds historia.

Varje givare som bidrar med 1000 kronor till föreningen får sitt namn ingraverat på en namnplatta på vår egen anslagstavla mitt emot kaféet.

Kontaktpersoner för Stjärnsunds Trädförening är Claes Hellqvist (ordf), tel 0225-802 33 och vår kassör Jacob Dahlfors, tel 0225-800 06.