Silvhytteå

Mellan sjöarna Grycken och Fullen, längs Fulle å, en knapp mil norr om Stjärnsund ligger ett av landets vackraste ödebruk, Silfhytteå. Här slussade förr pråmsläpen på sin väg upp mot Gävle-Dala järnväg. Slussarna finns kvar än idag och används av fritidsbåtar. Kvar finns också resterna av mulltimmerhyttan och en unik rostugn.

Innan hyttan uppfördes fanns här ett krutbruk från mitten av 1600-talet. Under en kort period i slutet av 1600-talet smältes här också silvermalm från gruvorna i Stigsbo. Då fick bruket också sitt namn, Silfverhytteå, som snart blev Silfhytteå (Silletå på Husbymål). 1787 flyttades hyttan i Stjärnsund till Silfhytteå och Stjärnsund hade därmed sin tackjärnsförsörjning tryggad och kunde använda vattenkraften helt till manufakturverket och smide. Malmen togs från Bispberg och Garpenberg. Masugnen byggdes av masmästaråldermannen Dandanell vid bruket i Valla och var i drift i drygt hundra år. Ett sågverk anlades i mitten av 1700-talet och var i gång fram till förra sekelskiftet då driften flyttades till Stjärnsund.

1963 påbörjade Korsnäs AB en omfattande renovering av mulltimmerhyttan och rostugnen som var allvarligt skadade av frost och röta. Man har också försökt återställa miljön genom omfattande gallringar och siktröjningar.

Idag är Silvhytteå en naturrastplats och ett populärt utflyktsmål, en av de viktigaste anhalterna längs Husbyringen. Det var också här som Husbyringen invigdes i maj 1970. Här passerar också kanot-, cykel- och vandringsleden Pråmleden.