Ungdomsgården Placet

Ungdomsgården är inrymd i Sundsgården och hölls öppen första gången under åren 1981 till 1995. Efter det har den varit stängd men återinvigdes vintern 2008. Stjärnsunds AIF har varit drivande att gården åter skulle öppnas som ett komplement till de aktiviteter föreningen har. Man har öppet två kvällar i veckan