Övrig service

Lantbrevbärare

Att bo längs en lantbrevbärarlinje innebär att alla brev-, paket- och kassaärenden sköts via lantbrevbäraren. Dessutom är Stjärnsundskiosken ett serviceställe där man kan uträtta brev- och paketärenden. När du får paket eller andra aviserade försändelser lämnar lantbrevbäraren en avi i din brevlåda.

Bredband

Sedan några år tillbaka är i stort sett samtliga telefonstationer i Hedemora kommun, inkl Stjärnsund, utbygggda för bredband med de leverantörer som finns i Teracoms bredbandsnät.