Kyrkan

Stjärnsunds första kyrka byggdes 1739, två år efter den stora bran-den som ödelade bruket. Innan dess, under Polhems tid, hade man hållit gudstjänst två gånger i månaden i ett mindre kapell. Den nya brukskyrkan låg på nuvarande stallbacken och var en korsbyggnad av trä med rappad utsida.

Omkring 1774 flyttades kyrkan till den plats där lilla herrgården nu ligger. Placeringen av den nya kyrkan var ett led i försöket att ordna herrgårdsområdet längs en nord-sydlig axel med gravkor, kyrka, herrgård, trädgård med flyglar och engelska parken i en rät linje.Kyrkan hade ingen egen klockstapel utan ringningen skedde med vällingklockan på brukskontoret. Längst ut på Grabbudden anlades 1795 en kyrkogård. Tidigare hade man varit tvungen att frakta de döda till Husby kyrka.

När den lilla brukskyrkan blev för liten beslutade man att bygga en ny. Efter två års byggande invigdes den nuvarande kyrkan  i augusti 1887. Några år senare revs den gamla kyrkan. Dagens kyrka är nyklassisistisk och uppförd i spetsbågestil. Den är utvändigt rappad och vitputsad. I mitten av 1950-talet genomgick kyrkan en stor restaurering invändigt. Ytterligare en restaurering genomfördes i mitten av 1990-talet.

Vintern 2002 invigdes ett nytt församlingshem i anslutning till kyrkan

Kalendarium för Husby församling