Kommunikationer

Till Stjärnsund kan Du komma med buss från Hedemora. Bussarna avgår från järnvägsstationen och centrum-rondellen. När du är framme i Stjärnsund efter en timme har du fått se större delen av Husby socken. Dalatrafik svarar för kollektivtrafiken i Hedemora kommun. Aktuella busstider hittar Du på Dalatrafiks hemsida.

Närmaste tågstationer hittar Du i Hedemora, Storvik, Torsåker eller Horndal och närmaste flygplats utanför Borlänge (Dala Airport).

Sedan något år tillbaka finns även Stjärnsunds miljöförenings samåkningspool ÅkIhop. Här kan du registrera planerade resor till och från Stjärnsund och dela kostnaden med en medpassagerare.