Bibliotek

I Sverige finns det ca 2200 kommunala bibliotek. Under de senaste åren har 400 av dessa lagts ner och 2006 lades biblioteksfilialen i Stjärnsund ner trots en stor utlåning. Åren efter nedläggningen fanns en möjlighet att låna böcker genom bibliotekets självbetjäningshylla i skolan, men tyvärr var det inte så många som hittade dit.

Stjärnsundsbygdens biblioteksförening bildades den 27 maj 2008 och vårt syfte är att utveckla biblioteksverksamheten i Stjärnsund samt att bidra till folkbildningen. Våren 2009 kunde vi öppna Stjärnsunds bibliotek som finns i Brukskontoret. Biblioteket har öppet tisdagar 18-20 och lördagar 11-13, fast vi har stängt vissa större helgdagar. Där har Hedemora stadsbibliotek en utvecklad självbetjäningsverksamhet med ca 300 böcker som byts ut var tredje månad. Bokbeståndet innehåller romaner och faktaböcker för vuxna samt barn- och ungdomsböcker. Du behöver inget lånekort för att låna men biblioteksvärden registrerar antal och typ av böcker som lånas ut. I biblioteket har även Annalisa Forssbergersällskapet sin boksamling med böcker av Annalisa Forssberger som du kan låna. Vidare finns två större referensbibliotek i lokalen som du kan använda för att läsa på plats; Georg Johanssons lokalhistoriska bibliotek och Högskolan Dalarnas byggbibliotek som används av kursen Bärkraftigt byggande och boende som genomförs i Stjärnsund.  

Vi som sitter i styrelsen är:
Mats Rönnelid, ordförande
Jacob Dahlfors, kassör
Louise Wellrath-Olinder, sekreterare
Peter Thorby, ledamot
Chatarina Berglund, ledamot

Vi är över 15 biblioteksvärdar som turas om att sitta i biblioteket under öppettiderna. Är du intresserad av att hjälpa till får du gärna kontakta någon i styrelsen eller anmäla dig till den biblioteksvärd som finns på plats den dag du besöker biblioteket! Vill du stödja vår verksamhet är du hjärtligt välkommen. Medlemskap för enskild person är 50 kronor och för en familj är det 100 kronor. Du kan betala på plats i biblioteket eller till föreningens bankgiro 268-0080. Vill du skänka böcker till vår verksamhet så tar vi emot böcker med anknytning till något av de specialbibliotek som finns i lokalen och vi är glada om du ger oss en lista på de böcker du vill ge bort först.