Sågverket

Sågverket i Stjärnsund ersatte den såg som tidigare funnits i Silvhytteå sedan mitten av 1700-talet. Orsaken till flytten var de besvärliga transporterna från Silvhytteå, med pråm till Stjärnsund eller Engelsfors och därifrån vidare med järnväg.

Sågbyggnaden med brädgård uppfördes 1897 strax öster om bruket. Den hade en sågram som drevs av en ångmaskin. Timret fraktades med ångbåtarna Elise och Drott längs flottleden över Edsken, Fullen och Grycken. I ån mellan Edsken och Fullen fick man flotta för hand men mellan Fullen och Grycken fanns en timmerränna.

Sågen var i drift under den isfria tiden av året. Under vintern jobbade en del av arbetskraften med hyvling och underhåll medan resten arbetade i skogen.

Under första hälften av 1900-talet bytte sågen ägare några gånger och genomgick en modernisering. 1950 övertogs sågverket av Korsnäs. Redan året efter beslutade man att sågen skulle läggas ned av ekonomiska och tekniska skäl. Sågen revs snabbt och utrustningen såldes vidare åt olika håll. De anställda erbjöds arbete vid någon av Korsnäs industrier i Gävle eller i bolagets skogar.

Idag återstår av det stora sågverket endast maskinhuset och det stora hyvelskjulet.