Polhemsstugan

Uppe i en glänta i den mörka granskogen i engelska parken ligger Polhemsstugan. Strax nedanför rinner ån mellan bruksdammen och Sörbosjön. Stugan är en låg, röd timmerbyggnad med två rum och kök och kallas på gamla kartor Påhlheims byggning eller Sörbo lusthus. Den flyttades hit från byn Sörbo någon gång under åren 1804-1806. Enligt traditionen ska stugan ha uppförts i samband med pestens härjningar år 1710. Den ska då ha fungerat som Polhems bostad. Man har också hittat oljeporträtt av Polhem och hans hustru Maria i stugan. Invändigt är stugan dekorerad med vackra allmogemålningar. Under en period har den använts som bostad åt ungkarlar som arbetade på bruket.

Härifrån utgår en stig upp på Sörboberget där man har en fin utsikt över delar av Stjärnsund