Christopher Polhem

Christopher Polhem  (1661-1751) brukar kallas den svenska mekanikens fader. Han föddes på Gotland och lärde sig tidigt på egen hand mekanikens grunder. Redan som 15-åring skaffade han sig sin första verkstad där han tillverkade saxar, urverk, knivar. 1687 kom han till Uppsala som student och läste fysik, matematik och mekanik. Under studietiden höll han på med flera mekaniska uppdrag och lyckades med bedriften att laga det medeltida urverket i Uppsala domkyrka.  Efter denna framgång kallades han 1690 till kung Karl XI och Bergskollegium där han fick tillfälle att visa upp sina egna idéer och kunnande. Kungen blev imponerad av Polhem och utnämnde honom till Directeur över Bergsmechaniken. Två år senare blev han Konstmästare vid Stora Kopparberget i Falun. I mitten av 1690-talet gjorde Polhem en lång studieresa till kontinenten. Intrycken från denna resa gav idéen till att bygga upp ett manufakturverk även i Sverige.

Polhem var också en föregångare i fråga om teknisk utbildning och pedagogik. Han grundade 1697 Laboratorium mechanicum, en skola för ingenjörer, och hans idéer och uppfinningar utgjorde också grunden för Kongliga modellkammaren i Stockholm, grundad 1756. Denna innehåller en förnämlig samling tekniska trämodeller, Polhems mekaniska alfabet. Dessa finns idag på Tekniska museet i Stockholm. 

Till verksamheten i Stjernsund knöt Polhem många elever och vänner som själva senare kom att bli mycket berömda, Emanuel Swedenborg, Augustin Ehrensvärd och Carl Johan Cronstedt. Många studenter i mekanik kom hit, även från utlandet, och Stjärnsund kom att bli något av en högskola för teknisk utbildning. Till Stjärnsund kom även Carl von Linné som 1734 besökte Polhem under en resa i Bergslagen. "Intet är spekulativare än Stjärnsund" skriver han i sin resedagbok.

Polhem efterlämnade en lång rad skrifter i en rad vitt skilda ämnen. Han deltog i samhällsdebatten, han skrev om religion och medicin, geologi och kosmologi. Han deltog även i debatten om barnavård och skrev artiklar om hushållsekonomi. Han författade även en skrift där han redogjorde för hur man skulle förfara för att förhindra drängar och pigor att öla i smyg. På gamla dagar försökte han till och med att konstruera ett nytt universalspråk, lingua philosophica

Christopher Polhem avled i Stockholm 90 år gammal och har sin grav i Maria kyrka. Bruket hade redan 1728 övertagits av hans måg, häradshövding Reinhold Rückersköld från Hedemora som var gift med Polhems dotter Emerentia.

LÄS MER OM POLHEM:

Christopher Polhem – maskinmannen. Av: David Dunér, publicerad i Populär Historia 3/2001

David Dunér. Daedalus flykt. Från den teknikhistoriska tidskriften Polhem 2005

Polhems kokbok. NÅGRA SMÅ ANMÄRKNINGAR FÖR UNGT OCH NYGIFFT FOLK SAMPT NYSATTA HUSHOLLEN af COMERCIERÅDET CHRISTOFF: POLHEM ANNO 1715. Fritt till nutidssvenska av Peter Thorby, Stjärnsund

Christopher Polhems släkt. Släktforskning av Peter Thorby

Gabriel Stiercronas släkt. Släktforskning av Peter Thorby