Stjärnsundsur

I en verkstad alldeles intill Polhemsmuseet tillverkas fortfarande Stjernsundsur. Urmakeriet är idag vad som finns kvar av hans verksamhet i Stjärnsund. Här har urtillverkning pågått i stort sett utan avbrott ända sedan Polhems dagar. 

I och med grundandet av Stjernsunds manufakturverk år 1700 fick Polhem möjlighet att tillverka väggur i större skala. Tillverkningen ägde rum i den s.k. konstkammaren med olika maskiner drivna av vattenkraft. Till sin hjälp hade Polhem ett antal duktiga urmakarmästare och arbetare. Bland de först anställda var Per Nilsson Trång och Mats Matsson Grusell. Medan många andra arbetare lämnade bruket för att bli egna mästare på annat håll stannade dessa kvar. Ättlingar till Trång och Grusell var sedan vägg- och tornurmakare i Stjärnsund under större delen av 17- och 1800-talet.

Polhems brorson Anders Polhammar kom till Stjärnsund 1725. Efter en tid av nedgång under 1720-talet fick Polhammar fria händer att bygga upp och reformera urmakeriet igen. Man byggde nya lokaler och skapade nya verktyg och gav urverk och urtavlor en ny utformning. De ur som skapades var av mycket hög kvalitet och många fungerar än idag med originaldelarna. Efter branden 1737 som ödelade stora delar av Stjärnsund byggdes verksamheten upp igen och under mitten av 1700-talet hade urmakeriet sin mest lysande period.

Under alla år har endast själva urverket tillverkats i Stjärnsund. Lokala möbelstilar och olika tiders stilideal har satt sin prägel på fodralen Mot slutet av 1700-talet minskade avsättningen för uren och produktionen sjönk. Under större delen av 1800-talet var endast en urmakare verksam i Stjärnsund. När den siste av Trång-ättlingarna, Carl Johan Trång d ä, upphörde med urtillverkning i slutet av 1800-talet höll verksamheten på att dö ut. Ledningen för Klosters AB ville dock att traditionen skulle fortsätta och en av maskinisterna vid bruket, Johannes Goude, som ofta besökt Trångs verkstad, blev den som återupptog tillverkningen i en nybyggd verkstad. Idag drivs urmakeriet av den tredje generationen Goude under namnet "Stiernsunds-Ur Robert Goude". Alla urverk som lämnar verkstaden idag, ett tjugotal om året, är handgjorda och gjorda exakt efter den modell som Polhem en gång tillverkade.

[HEMSIDA]