Jordbruket

Under 1930-talet sköttes jordbruket i Stjärnsund av Jukkasjärvi Arbetskoloni som arrenderade jorden av Klosters AB. Dessa "Kirunapojkar" hade hamnat här pga hög arbetslöshet i deras hemkommun. I Stjärnsund fick de både arbete och viss utbildning. De inackorderades i Fridhem och hade också ansvaret för en egen verkstad.

Under denna period brukades 125 ha mark och allt arbete utfördes på ett gammalt, traditionellt sätt. Man hade ett tiotal hästar i arbete och ca 100 djur i ladugården. Hästarna användes under vintern för arbete i skogen. Under 1940-talet upphörde koloniverksamheten och jordbruket fortsatte med Stjernsunds Bruk som ägare innan Korsnäs-Marma AB tog över verksamheten 1950.

Ryggraden i jordbruket under alla år var mjölkproduktionen. All mjölk levererades till det egna mejeriet på bruket. Det låg ute på Grabbudden, inte långt från gravkoret. Där kunde "sundsarna" köpa sin mjölk, ost och sitt smör. För att kyla mjölken bröt man under vintern is ur Grycken. Isen lagrades i stora stackar som täcktes med sågspån.

Under 1950-talet rationaliserades jordbruket. Hästarna minskade i betydelse och ersattes med traktorer. Det egna mejeriet upphörde och mjölken hämtades på lastbil till ett större mejeri. Åkerarealen minskade när allt fler åkrar planterades med skog. År 1967 avvecklade Korsnäs-Marma jordbruket i Stjärnsund men fortfarande finns det öppna jordbrukslandskapet kvar kring bruket, om än hotat av en tilltagande förbuskning.

Infarten till Stjärnsund på 1930-talet. Foto E.B. Goude

Kirunapojkar under höskörden 1940. Foto E.B. Goude

Korna på hemväg vid Handelsboden. Foto E.B. Goude