Stjärnsund idag

Vad är det som gör att många återvänder till Stjärnsund, som besökare, turist eller permanentboende? Hur kommer det sig att många utan anknytning till bygden väljer att flytta hit? Stjärnsund var som störst under 1920-talet. Då levde och arbetade omkring 1500 personer på bruket. Idag är vi ca 220 personer, nästan det dubbla om man även räknar in de som bor i byarna runt om. Liksom de flesta andra bruksorter i Bergslagen har 1900-talet inneburit årtionden av nedläggning och befolkningsminskning. Stjärnsund förlorade sina två stora arbetsplatser 1942 och 1951 när valsverket resp sågverket lades ned. Efter detta sjönk invånarantalet stadigt under en lång rad år och när botten nåddes bodde endast 132 personer på bruket.

Den negativa trenden bröts i början av 1980-talet och sedan dess har befolkningskurvan i stort sett pekat uppåt. 1984 etablerade sig Stiftelsen Stjärnsund, en rörelse med nyandliga förtecken, på bruket och driver en kursgård. Inflyttningen har också haft andra orsaker. Stjärnsund utgör med sin intressanta kulturhistoria, sin särpräglade bruksmiljö och sina vackra omgivningar en attraktiv boendemiljö. Andra tillgångar är en fungerande skola, en fungerande service i form av kiosk / närbutik, café med hantverksbod, fotbollsplan, elljusspår och ett rikt förenings- och kulturliv. Strax utanför bruket ligger två stora fritidshusområden, Klacklandet och Rönnäsudd.