Husförhörslängder 1670-1910

Upptecknade från kyrkoböcker av Peter Thorby, Stjärnsund

Husf-1670-1690.PDF
Husf-1710.PDF
Husf-1730-1760.PDF
Husf-1730-1770.PDF
Husf-1775-1784.PDF
Husf-1785-1797.PDF
Husf-1798-1807.PDF
Husf-1809-1819.PDF
Husf-1820-1830.PDF
Husf-1831-1841.PDF
Husf-1842-1852.PDF
Husf-1852-1861.PDF
Husf-1861-1870.PDF
Husf-1871-1880.PDF
Husf-1880-1889.PDF
Husf-1900.PDF
Husf-1910.PDF
INFORMATION-MM.pdf