Herrgårdsområdet

Stjärnsund brukar kallas "det vita bruket" och är Dalarnas bäst bevarade 1700-talsbruk. Mitt i bruket ligger herrgården med sina flyglar. Idag finns ingenting kvar av de byggnader som uppfördes under Christopher Polhems tid. Något år efter att han lämnat Stjärnsund ödelades hela bruket av en brand. Det mesta av den nuvarande herrgårdsbebyggelsen uppfördes av Polhems dotterson Reinhold Galle Rückerschöld under senare delen av 1700-talet. Arkitekturen är stram och enkel och byggnaderna är arrangerade efter en nord-sydlig mittaxel efter franska ideal.

Stora herrgården uppfördes i slutet av 1770-talet och innehåller flera sevärda 1700-talenteriörer. De långa flyglarna som sträcker sig norr om stora herrgården inrymmer bostäder, bageri, visthusbod, tvättstuga och en unik biljardsalong i jugendstil från början av 1900-talet. Den lilla herrgården utmed landsvägen uppfördes först 1916. På dess plats låg tidigare ett magnifikt växthus vilket i sin tur ersatte den gamla brukskyrkan från 1700-talet. Brukskontoret med klockstapeln uppfördes 1764 och har oavbrutet tjänstgjort som kontor, så också idag. Urverket, tillverkat av tornurmakare Grusell i Stjärnsund, fungerar än idag, efter mer än 200 års tjänst. Intill dammen ligger också det gamla spruthuset med sitt brandtorn.

Söder om stora herrgården finns bostadsflyglar som varit bostad och kontor för anställda på bruket. Norr om herrgårdsbebyggelsen sträcker sig Grabbudden ut i sjön Grycken. På udden finns bl.a. en äldre kyrkogård, Rückerskölds gravkor och Polhemsstenen. Söder om herrgården sträcker sig engelska parken med kanaler och vita broar emellan de små öarna.

Informationstavla om herrgårdsområdet. Skylten är en del av EU-projektet Husbyringen som genomfördes av Länsstyrelsen Dalarnas län med stöd av EU:s strukturfond Mål 2 år 2002. Klicka på skylten för att se den förstorad