Stora herrgården

Stora herrgården utgör centralpunkten i den bruksmiljö som under 1700-talet skapades på Stjärnsunds bruk. Den nuvarande herrgården, och flera av flyglarna, byggdes upp i slutet av 1770-talet, några årtionden efter den stora branden som till stora delar ödelade bruket. Byggherre var Polhems dotterson Reinhold Galle Rückerschöld som bestämde sig för att bygga herrgården efter den nya tidens stilideal.

Herrgården är byggnadstekniskt intressant med en mycket speciell byggteknik. Rückersköld var, precis som sin morfar, mycket intresserad av olika metoder för husbyggnation och skrev artiklar i Vetenskapsakademins handlingar om sina nya idéer och metoder för husbyggnad. Mycket av den ursprungliga inredningen från slutet av 1700-talet finns kvar än idag, bl a högklassiga väggmålningar av Johan Asplind och ett 10-tal kakelugnar.

Under de följande 150 åren användes herrgården framför allt som bostad åt brukets disponenter. Efter att ha bytt ägare ett antal gånger blev Korsnäs-Marma AB nya ägare 1951. Herrgården arrenderades dock ut och drevs som pensionat fram till 1974, under Fru Hildegard Wernstedts kraftfulla ledning. Därefter har herrgården stått ouppvärmd.

1984 övergick herrgården i privat ägo och ägs sedan några år tillbaka av Stjärnsunds Herrgårds AB. Sedan slutet av 1980-talet har herrgården årligen sommartid använts för utställningar, teater, musik och andra evenemang. Denna verksamhet har bedrivits av Polhemsstiftelsen som idag också arrenderar Stora herrgården.

Redan i början av 1980-talet upptäcktes omfattande fukt- och hussvampsskador i källarvåningen. Under 1997 gjordes en undersökning av herrgården och det konstaterades att skadorna var värre än man hade befarat. Ett åtgärdsprogram för renovering togs fram och under 1999 påbörjades en renovering som avslutades under 2003. Huvudmän för restaureringen är länsstyrelsens kulturmiljöenhet och länsarbetsnämnden. Omfattande arbetsinsatser av ideellt arbete har också gjorts från Polhemsstiftelsen.

När Stora herrgården återinvigdes i juni 2003 kunde länsstyrelsens kulturmiljöenhet konstatera att de genomfört sin hittills största insats för att rädda en enskild byggnad i länet. Engagemanget i Stjärnsund är en del i den stora satsning som länsstyrelsen gjort runt natur- och kulturvårdsleden Husbyringen under de senaste tio åren.

Länsstyrelsen har investerat ca 30 miljoner under den tiden för att lyfta fram de riksintressanta kulturmiljöerna längs den sex mil långa Husbyringen, Sveriges första ekomuseum.

Läs mer om:
R G Rückerschöld
Renoveringen
Emerentias kryckor
Annalisa Forssberger