Grabbudden

Norr om herrgårdsområdet sträcker sig Grabbudden ut i sjön Grycken. Namnet är en försvenskning av tyskans Grab (grav), dvs Gravudden. På Polhems och Stierncronas tid, dvs tidigt 1700-tal, låg här på den södra delen arbetarbostäder. Här ute låg tidigare Stjärnsunds hamn med bryggor för lastning av timmer och tackjärn. Sedan några år tillbaka ligger en av de gamla lastpråmarna, tillverkad i Smedjan, upplagd intill vattnet. Sommartid betas området av får.

Gravkor

I hagen ligger Reinhold Galle Rückerskiöld och hans hustru Sophia Lovisa Hackers gravkor. Gravkoret restaurerades på 1920-talet och framför koret placerades två stenpelare med järngrindar från den gamla brukskyrkan. Över porten till gravkammaren står initialerna R.G.R - S.L.H. och årtalet 1785. Här vilar också efterträdaren Johan Reinhold Steenman och hans maka Sophia Tottie

Gamla kyrkogården

Längst ut på udden ligger den gamla kyrkogården omgärdad av ett vitt staket. De äldsta gravarna är från slutet av 1700-talet. Kyrkogården hörde till den kyrka som tidigare låg där lilla herrgården nu är placerad. Mellan kyrkan och kyrkogården ledde tidigare en allé.

Polhemsstenen

Alldeles intill landsvägen står Polhemsstenen, en minnessten som restes 1950 i samband med 250-årsminnet av manufakturverkets grundande. Texten på minnesvården lyder "Under 35 år utövade han från Stjernsund sin verksamhet till fosterlandets gagn". Monumentet är ritat av ingenjören och hembygdsforskaren Miles Söderberg. Förebild för porträttet av Polhem är en porträttmedaljong som är gjord av Johan Adolf Lindberg 1911. Medaljongen finns i Maria Magdalena kyrka i Stockholm där Polhem är begravd.