Fridhem

I slutet av 1800-talet var efterfrågan på bostäder stor. Man hade flyttat plåttillverkningen från Kloster till Stjärnsund och befolkningen växte. Från Edske bruk flyttades arbetarbostaden Mossbo (numera riven) och man uppförde Fridhem och Lyckans stjärna (också riven). Under 1899 bodde i Fridhem 58 personer i tio enrumslägenheter och fem tvårumslägenheter!

När verksamheten på bruket minskade under 1930-talet blev många lägenheter lediga och Fagersta bruk såg sig om efter nya hyresgäster. Arbetslösheten i landet var hög och via Arbetslöshetskommisionen (AK) kom ungdomar från Kiruna till Stjärnsund för att få utbildning och bostad. Fridhem blev de 50 "Kirunapojkarnas" hem vilket innebar stora ombyggnader. Alla gamla vedspisar revs ut och ersattes av centralvärme. Kök och matsalar ställdes iordning till pojkarna och personalen och nya elevrum byggdes. Arbetskolonin tog över driften av jordbruket på bruket och man arbetade i verkstäderna och i skogen.

Under 1944 flyttades verksamheten över till Näs kungsgård. Huset blev under krigets slutskede uppehållsort för barn från Finland som skulle återhämta sig i Sverige. Under samma period fungerade Fridhem och Stora herrgården som rekreationssjukhus för norrmän som suttit i koncentrationsläger i Tyskland.

Den gamla arbetarbostaden fick ett nytt uppsving när Svensk hemslöjd etablerade sig här mellan 1950 och 1982. Efter att de lagt ned sin verksamhet stod huset tomt under ett par år innan det 1984 blev kursgård med Stiftelsen Stjärnsund som huvudman.