Österby filmklubb

Österby filmklubb ordnar filmvisning både för barn och vuxna i Österby bygdegård, Stjärnsund.

Obligatoriskt medlemskap i filmklubben: Vuxna: 70 kr/termin. Inträdesavgift 30 kr per film tillkommer (ingen inträdesavgift för dig som är under 20 år). Medlemskap kan lösas på plats.
Godis & kaffeförsäljning. Filmsnack efteråt!
Mera info: osterbyfilmklubb@hotmail.com eller
telefon: Peter 0225-650 24

Arr. Österby Filmklubb i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Program hösten 2011 (pdf)