Bruksliv

Under 1996 och 1997 träffades i studiecirkelform ett 20-tal lokalhistoriskt intresserade personer för att på olika sätt arbeta med Stjärnsunds senare historia. Deras arbete resulterade i skriften Bruksliv - axplock ur Stjärnsunds 1900-talshistoria. Redaktör var Helena Kåks och den publicerades i Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskaps skriftserie 1997.

Skriften berättar om människor, miljöer och händelser i Stjärnsund under framför allt 1900-talet. Ambitionen var inte att ge en allsidig bild av livet och utvecklingen på orten utan varje artikelförfattare har valt ett ämne som han eller hon velat utforska. En del av det som presenteras finns inte särskilt väl dokumenterat tidigare. Bland deltagarna finns allt från erfarna lokalhistoriker till nybörjare inom området.

Bruksliv kan beställas via Polhemsstiftelsen