Brukskontoret

Brukskontoret med klockstapeln är den äldsta byggnaden på herrgårdsområdet och uppfördes 1764. Byggnaden har under alla år tjänstgjort som kontor. Urverket som tillverkades av tornurmakaren Mats Matson Grusell i Stjärnsund, fungerar än idag, efter mer än 200 års tjänst.

Bakom de fyra vitmålade urtavlorna upptäckte man vid en renovering 1995 rester av äldre urtavlor. Dessa var signerade AP Aug 1729. AP står för Anders Polhammar, Christopher Polhems brorson, som senare kom att ta över ansvaret för urtillverkningen. Under Polhammars tid i Stjärnsund, fram till 1760, upplevde tillverkningen av Stjernsundsur sin verkliga glansperiod. Delar av klocktornet är antagligen det enda som överlevt efter den stora branden 1737.

I början av 1800-talet byggdes källaren om till "spikstuga" - ett förråd för spik som då var en av brukets viktigaste produkter.

Idag hyrs lokalerna ut till bl.a. Stiftelsen Husbyringen och Högskolan Dalarnas kurs i Ekologiskt byggande