Bruk i förändring

I samband med jubileumsåret 2000 gavs boken "Bruk i förändring - en bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler" ut på Gidlunds förlag. Boken handlar om Stjärnsund och dess historia. Den handlar också om Christopher Polhem och om hur han byggde upp manufakturverket och Stjärnsund.

Bokens författare kommer från olika håll i landet och representerar vitt skilda vetenskapsdiscipliner och verksamheter, såsom etnologi, teknik- och innovationshistoria och landskapsplanering.

Redaktör för boken är Anna Götlind och författare Mathias Ahlgren, Anders Florén, Peter Gustavsson, Anna Götlind, Agneta Helmius, Jan Hult, Maths Isacson, Helena Kåks, Michael Lindgren, Brita Lundström, Leif Olofsson, Gunnar Rydén och Ola Winberg.

Boken kan köpas bl.a. via Polhemsstiftelsen