Bruksbebyggelsen

Två rader med arbetarbostäder möter besökaren när han kommer till bruket från väster. De uppfördes som ett resultat av uppgången inom industrin i början av seklet. Bruket gick då mot sin verkliga storhetstid då 1500 människor arbetade och levde här och 400 personer arbetade nere i verken.

Under 1910-talet uppfördes 16 likadana Nybohus, vart och ett avsedd för fyra familjer. Här bodde valsare, ställare, smörjare och andra som var knutna till verket. Tre av husen revs under 1950-talet för att ge plats åt en länga med pensionärslägenheter. I övrigt är bebyggelsen i stort sett intakt, med vedbodar och uthuslängor. Flertalet av husen har kvar sina förstukvistar, branta innertrappor, skafferier, kakelugnar och vedspisar.

Fem av husen (övre Nybo) skiljer sig dock utseendemässigt från de övriga. De genomgick en omfattande modernisering under 1950-talet när Korsnäs, som köpt bruksegendomen, behövde bostäder för sina anställda. Husen byggdes om till små hyreshus med gemensamt trapphus, rinnande vatten, avlopp, tvättstuga och andra moderniteter.

Nedre Nybo köptes 1984 av en grupp människor utan tidigare anknytning till Stjärnsund. Man var inspirerade av det skotska Findhorn-kollektivet och lämnade storstaden för att bygga upp ett nordiskt "ljuscenter" med inriktning på andlig utveckling och ett liv i samklang med naturen. Kollektivet bildade Stiftelsen Stjärnsund och man bedriver en omfattande kursverksamhet. De fem villorna blev bostäder medan arbetarbostaden Fridhem, som ligger strax intill, blev kurscenter.

Även i den östra delen av bruket finns flera av de gamla arbetarbostäderna, Grycksbo, Hagbo och Solhem, kvar och fungerar idag som fritidsbostäder.

LÄS MER OM DET GAMLA STJÄRNSUND:

Husförhörslängder 1670-1919. Avskrivna av Peter Thorby