Byvalla-Långshyttans järnväg

Stjärnsund var en av stationerna längs den smalspåriga järnvägen mellan Byvalla längs stambanan och bruket i Långshyttan. Järnvägen byggdes av Klosters AB åren 1889-91 för att frakta material till och från bolagets järnbruk i Stjärnsund och Långshyttan. 1893 fick man koncession även för allmän trafik.

Föregångare till järnvägen var den kombinerade sjö- och järnvägsleden där vagnarna fraktades på spårförsedda pråmar över sjöarna och däremellan drogs av hästar. De sista åren fick hästarna hjälp på sträckan upp till Borns station vid Gävle-Dala järnväg av loken Oscar och Kloster.

På gaveln till stationshuset sitter ett stjernsundsur. Stationsområdet i Stjärnsund innehöll ett flertal växelspår ned till verksområdet, till sågen och ut till Grabbudden med kolbryggor och omlastning från pråmarna. Järnvägen lades ner 1964 och all räls togs bort. Man kan idag gå längs den gamla banvallen ned till Rörshyttan. Delar av banvallen utnyttjas idag för Stjernsunds AIF:s elljusspår runt Sörbosjön. Första delen av Drottning Kristinas väg går också längs den gamla banvallen.