Annalisa Forssberger

Författarinnan Annalisa Forssberger (1906-1988) var dotter till förvaltaren på brukssågen och är uppvuxen i flygel-byggnaden Äppelbo. Som 20-åring gifte hon sig med en arbetare från Långshyttan, dit hon också flyttade. Hon tog genom detta ett kliv över en klart markerad klassgräns, något som senare skulle prägla hela hennes författarskap.

Hennes skildringar av Stjärnsund är sedda ur tjänstemannadotterns perspektiv där hon samlat på sig mängder av iakttagelser och minnen av livet på bruket. Detta stoff har hon vävt samman i en rad bruksskildringar där hon blandat dokumentärt material med fiktivt.

I böckerna Det förvandlade bruket från 1957 och Minnen från Äppelbo (1987) berättar hon om vardagsliv i Stjärnsund, om tågen från Byvalla, om arbetare och tjänstemän på bruket, om lekar och nöjen, båtutflykter och slädfärder. För den som vill veta mer om livet och villkoren på ett bergslagsbruk i början av seklet och bakgrunden till dagens Stjärnsund är dessa böcker en viktig källa. Annalisa Forssberger har också fått en vägstump uppkallad efter sig i sitt Stjärnsund..

Annalisa Forssberger lämnade Husby socken för gott 1942. Efter några år i Stockholm bosatte hon sig i Örebro där hon bodde fram till sin död. Hon skrev ett tjugotal böcker och många artiklar och essäer. Året efter hennes död utkom antologin Färdväg där ett urval av hennes texter presenteras.

I februari 2002 bildades Annalisa Forsbergersällskapet i Stjärnsund. Sällskapet har till uppgift att främja intresset för Annalisa Forsbergers författarskap genom att:
- stimulera till läsning av hennes verk
- främja publicering av hennes verk
- stimulera till forskning om hennes verk och person
- ordna föredrag och diskussioner

Medlem i sällskapet kan du som privatperson vara, likaså kan förening, institution eller annan juridisk person lösa medlemskap. Medlemskap i sällskapet kostar 100 kr/år och kan betalas på bankgiro 5980-9590. Kontakt: Louise Wellrath-Olinder, tel 0225-80328

[LÄS MER] om Annalisa Forssbergers författarskap